Pakiet #8554

Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:01 Mar 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:36.00 hours
Target version:Bundle #001

Description

Do ustalenia:
 1. Jak definiować strukturę nazwy plików?
 2. Jak wiązać elementy nazwy plików z polami metadanych?
 3. Jak podsumować mapowanie metadanych i poinformować o ew. błędach — niepoprawna wartość, brak dopasowania do wyrażenia regularnego?
Propozycja rozwiązania:
 1. Na stronie Upload będzie opcja wgrania plików txt bez wczytywania metadanych z ini. Będzie opcja "Import metadata from filenames (next step)".
 2. Zostanie dodane nowe pole "filename", w którym będzie zapisana oryginalna nazwa pliku.
 3. Importowanie metadanych z nazwy pliku będzie osobnym etapem, który będzie można wykonać w dowolnym momencie po imporcie.
 4. Zostanie dodana strona do masowej edycji metadanych (Metadata batch edit), która będzie wykorzystywała ten komponent: https://handsontable.com/examples?manual-resize&manual-move&conditional-formatting&context-menu&filters&dropdown-menu&headers
 5. Na stronie do masowej edycji metadanych zostanie dodana opcja do zczytania metadanych z tytułu. To rozwiązanie pozwoli na testowanie wzorca na żywo. Będzie można przekopiować metadane z nazwy pliku zgodnie z określonym wzorcem, nanieść ew. poprawki i zapisać.

Subtasks

Zadanie #8557: Pole filename w tabeli reportsZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #8558: Strona do masowej edycji metadanychZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #8559: Odczytywanie metadanych z nazwy plikuZamkniętyMikołaj Szewczyk

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Tracker changed from Propozycja to Wsparcie
 • Description updated (diff)
 • Status changed from Nowy to Przypisany
 • Assignee changed from Michał Marcińczuk to Jan Wieczorek

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Tracker changed from Wsparcie to Pakiet
 • Assignee changed from Jan Wieczorek to Mikołaj Szewczyk
 • Target version set to Bundle #001

#3 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF