Zadanie #8553

Obsługa wielowyrazowych nazw pól metadanych

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:01 Mar 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Bundle #001

Description

Dodanie pola metadanych z wielowyrazową nazwą kończy się następującym błędem:

_doQuery: [Error message: Could not execute statement]
[Last executed query: ALTER TABLE reports_ext_1174 ADD Porucznik Borewicz text NOT NULL]
[Native code: 1064]
[Native message: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Borewicz text NOT NULL' at line 1]

Do ustalenia, czy możliwa jest obsługa wielowyrazowych nazw pól.

Propozycja rozwiązania

Pole metadanych będzie składało się z następujących pól:

 1. Field name — nazwa opisowa pola. Z tego pola automatycznie zostanie wygenerowane pole Column id (zamiana na małe litery i zastąpienie znaków niealfanumerycznych podkreśleniami). Użytkownik może zmienić automatycznie wygenerowany Column id
 2. Column id — to co dotychczasowe Field name, czyli nazwa kolumny w bazie danych. Trzeba dodać sprawdzenie, czy pole jest poprawne, tj. zawiera tylko znaki alfanumeryczne
 3. Comment — opis pola
 4. Default — empty lub wartość określona przez użytkownika zgodnie z #8555

Uwagi

 1. Field name i Comment będą zapisywane jako Comment do kolumny. Wartości powinny być rozdzielone jakąś sekwencją znaków, np. ###
 2. Column id to jest nazwa kolumny w tabeli

Related issues

Precedes Inforex - Zadanie #8556: Lifting strony z Metadanymi dokumentu Zamknięty 02 Mar 2018 02 Mar 2018

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Tracker changed from Propozycja to Zadanie
 • Status changed from Nowy to Przypisany
 • Assignee changed from Michał Marcińczuk to Mikołaj Szewczyk
 • Target version set to Bundle #001
 • Estimated time set to 8.00

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 80

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 80 to 100

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF