Przypięte #8552

Dyskusje na temat funkcjonalności Inforexa, prace koncepcyjne, opis zadań, testowanie, deployment

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:Nowy
Priority:Normalny

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Subject changed from Rozmowy na temat funkcjonalności i postępie prac w Inforexie to Dyskusje na temat funkcjonalności Inforexa, prace koncepcyjne, opis zadań

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Subject changed from Dyskusje na temat funkcjonalności Inforexa, prace koncepcyjne, opis zadań to Dyskusje na temat funkcjonalności Inforexa, prace koncepcyjne, opis zadań, testowanie, deployment

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

Specyfikacja zadań zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Janka Wieczorka dla Rafała Zimnego. Zadania zebrane w http://nlp.pwr.wroc.pl/redmine/versions/83

Also available in: Atom PDF