Zadanie #8551

Opcje filtrowania na stronie Statistics jak na stronie Annotations

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:28 Feb 2018
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #002

Description

Dodać takie same opcje filtrowania co na stronie Annotations. Filtrowanie po podkorpusie na tej stronie jest niepotrzebne, więc jeżeli to nie problem, to można ten filtr ukryć. Pozostałe mogą być w dokładnie takiej samej postaci.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Priority changed from Normalny to Pilny

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Bundle #002

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF