Zadanie #8550

Tagowanie dokumentów z poziomu Inforexa (podpięcie MorphoDity na potrzeby SentiBigData)

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:28 Feb 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:16.00 hours
Target version:Bundle #004

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Assignee changed from Michał Marcińczuk to Mikołaj Szewczyk

Dodać do strony Tasks opcję tagowania dokumentów. Do tagowania należy wykorzystać NlpRest2. Przykład użycia jest w tokenize.php

          $nlp = new NlpRest2('morphoDita({"guesser":false,"allforms":true,"model":"XXI"})');
          $text_tagged = $nlp->processSync($text);
          $tokenization = "nlprest2:MorphoDita:XXI";

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Target version changed from Release TBD to Bundle #004

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 10

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 10 to 80

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 80 to 100

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF