Zadanie #8535

Podział a_corpus_delete na trzy osobne akcje

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Feb 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Bundle #002

Description

a_corpus_delete wykonuje obecnie jedno z trzech zadan:
 • usunięcie korpusu,
 • usunięcie podkorpusu,
 • usunięcie flagi.
Należy te czynności rozdzielić na, np.:
 • a_corpus_delete,
 • a_subcorpus_delete,
 • a_flag_delete.

Po zmianie trzeba uaktualnić wywołanie odpowiednich poleceń we właściwych miejscach.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Tracker changed from Wsparcie to Zadanie

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Nowy to Przypisany
 • Target version changed from Release TBD to Bundle #002

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#5 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF