Zadanie #8534

Współdzielone schematy anotacji powinny być widoczne w Custom annotation sets nawet, jak nie są przypisane do korpusu

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Feb 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #002

Description

Jeżeli użytkownika A stworzy prywatny schemat SchematA i przydzieli użytkownikowi B prawo jego edycji, to użytkownik B powinien widzieć ten schemat w korpusie, do którego ma dostęp w Custom annotation sets nawet, jak ten schemat nie jest przypisany do korpusu. Teraz użytkownik musi najpierw przypisać schemat do korpusu, aby móc go edytować.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

  • Target version changed from Release TBD to Bundle #002

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF