Błąd #8533

Brak możliwości wyboru użytkowników dla opcji Share with other users jeżeli Access=private

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Feb 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #002

Description

Jeżeli Access=private, to lista użtkowników jest pusta. Powinna istnieć możliwość wskazania użytkowników, którzy mogą edytować schemat nawet, jeżeli schemat jest prywatny.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from Release TBD to Bundle #003

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • Target version changed from Bundle #003 to Bundle #002
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF