Błąd #8531

Błąd w perspektywie Agreement

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:19 Feb 2018
Priority:PilnyDue date:19 Feb 2018
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

0%

Category:-Estimated time:2.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Po dodaniu obsługi błędów z #8530 należy usunąć przyczynę powstawania tego błędu.

Unexpected exception: Starting index out of char array. from=2164; count(chars)=2164
#0 /home/macias/strony/inforex_web/engine/pages/report_perspectives/PerspectiveAgreement.php(82): HtmlStr2->insertTag(2164, '')
#1 /home/macias/strony/inforex_web/engine/pages/report.php(186): PerspectiveAgreement->execute()
#2 /home/macias/strony/inforex_web/engine/include/CInforexWeb.php(198): Page_report->execute()
#3 /home/macias/strony/inforex_web/engine/include/CInforexWeb.php(265): InforexWeb->doPage('report', Array)
#4 /home/macias/strony/inforex_web/public_html/index.php(88): InforexWeb->execute()
#5 {main}

Related issues

Follows Inforex - Zadanie #8530: Obsługa wyjątków w perspektywie Agreement Zamknięty 16 Feb 2018

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from Release TBD to Bundle #002

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Assignee changed from Mikołaj Szewczyk to Michał Marcińczuk

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from Bundle #002 to Release TBD

Also available in: Atom PDF