Zadanie #8530

Obsługa wyjątków w perspektywie Agreement

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Feb 2018
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #002

Description

Próba wstawienia tagu w HtmlStr2 przekraczającego granicę dokumenty kończy się rzuceniem błędu na ekran. Należy dodać obsługę błędów w taki sposób, aby tego typu błędu nie wysypywały perspektywy. Tagi, dla których pojawił się błąd mają zostać pominięte, a komunikat błędu przechwycony i wypisany w komunikacje. Podobny mechanizm jest w Perspektywie do anotacji.

Tego typu błąd został zaobserwowany na stronie: http://www.nlp.pwr.wroc.pl/inforex/index.php?page=report&corpus=32&subpage=agreement&id=120820, na anotacji keywords i anotatorów: Dagmara i Dominika.

Komunikat błędu:

Unexpected exception: Starting index out of char array. from=2164; count(chars)=2164
#0 /home/macias/strony/inforex_web/engine/pages/report_perspectives/PerspectiveAgreement.php(82): HtmlStr2->insertTag(2164, '')
#1 /home/macias/strony/inforex_web/engine/pages/report.php(186): PerspectiveAgreement->execute()
#2 /home/macias/strony/inforex_web/engine/include/CInforexWeb.php(198): Page_report->execute()
#3 /home/macias/strony/inforex_web/engine/include/CInforexWeb.php(265): InforexWeb->doPage('report', Array)
#4 /home/macias/strony/inforex_web/public_html/index.php(88): InforexWeb->execute()
#5 {main}

Related issues

Precedes Inforex - Błąd #8531: Błąd w perspektywie Agreement Przypisany 19 Feb 2018 19 Feb 2018

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from Release TBD to Bundle #002

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF