Zadanie #8528

Automatyczne dopasowanie strony Content do wielkości ekranu

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Feb 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #004

Description

Strona do edycji treści dokumentu nie mieści się na stronie, co wymaga przewijania. Należy automatycznie dostosować do wielkości ekranu.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk
  • Target version changed from Release TBD to Bundle #004

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 30

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 30 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF