Zadanie #8523

Story #8521: Przygotowanie kodów Inforexa do upublicznienia

Strona do weryfikacji poprawności instalacji i konfiguracji Inforexa

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:16 Feb 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Estimated time:16.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Dodać stronę, na której będzie widoczny status konfiguracji Inforexa.

Testy:
  • sprawdzenie prawa zapisu do katalogu user_data,
  • sprawdzenie istnienia katalogu templates_c i prawa zapisu do tego katalogu,
  • sprawdzenie, czy są dostępne wymagane rozszerzenia: xdiff, curl.
  • sprawdzenie, czy baza danych jest utworzona,
  • sprawdzenie, czy są zainstalowane pakiety PEAR, ew. dodać wymagane pakiety PEAR do repozytorium Inforexa, aby zmniejszyć liczbę potrzebnych kroków przy instalacji.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Tracker changed from Pakiet to Zadanie

Also available in: Atom PDF