Zadanie #8518

Uaktualnić wygląd strony do edycji metadanych Documents>>Metadata

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago.

Status:NowyStart date:15 Feb 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Estimated time:2.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Formularz do edycji metadanych jest w starym stylu. Należy dostosować do wyglądu Bootstra, tj. przerobić z tabeli na https://bootstrapdocs.com/v3.3.5/docs/css/#forms

Also available in: Atom PDF