Zadanie #8517

Ukrycie linku "show" w kolumnie Public corpora na stronie Annotations dla korpusów, dla których wartość w kolumnie wynosi 0

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:15 Feb 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:1.00 hour
Target version:Bundle #003

Description

Usunięcie linku "show" spowoduje brak wyrównania liczby korpusów, dlatego trzeba podzielić kolumnę na dwie kolumny: jedna będzie zawierała liczbę korpusów (z wyrównaniem do prawej), druga będzie zawierała link "show" (z wyrównaniem do lewej). Nagłówek kolumn powinien być połączeniem obu kolumn: colspan="2".

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from Release TBD to Bundle #003

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Gotowy
  • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Gotowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF