Zadanie #8509

wysokość wierszy w kolumnach Morphological Disambiguation Agreement

Added by Marcin Oleksy over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:01 Feb 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Wojtek Rauk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Wymusić jednakową wysokość wierszy dla wszystkich kolumn w perspektywie Morphological Disambiguation Agreement (Annotator A, Final, Annotator B). Jeśli doprowadzi to do niemieszczenia się całego opisu morfosyntaktycznego w jednym wierszu, dodać tooltipa wyświetlającego całość.

History

#1 Updated by Wojtek Rauk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Gotowy
  • % Done changed from 0 to 100

Rozwiązane w commit #ab49852083fd7723d857324eebb3faf38c241a06.

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Gotowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF