Zadanie #8508

Pole na datę i czas utworzenia korpusu

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:31 Jan 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #002

Description

Dodać do tabeli corpora pole z datą i czasem utworzenia korpusu. Pole uzupełniane automatycznie w momencie utworzenia korpusu. Wartość pola powinna być widoczna na stronie Basic Information bez możliwości edycji. Dla istniejących korpusów zostawić wartość NULL dla tego pola. Zostaną one ręcznie uzupełnione

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from Release TBD to Bundle #002

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF