Błąd #8498

Dopasowanie strony z relacjami do wielkości okna

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:23 Jan 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:1.00 hour
Target version:Release 2018.02.02

Description

Po zmianie Mode z Final na Agreement prawa kolumna wychodzi poza ekran. Po zmianie należy dopasować wysokość panelu z drzewem zbiorów i typów relacji.

Dodatkowo, w poziomie pojawia się pasek przewijania, który nie powinien być widoczny.

Screenshot from 2018-01-23 13-14-07.png (78.3 KB) Michał Marcińczuk, 23 Jan 2018 13:16

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Target version changed from Release TBD to Release 2018.02.02

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF