Zadanie #8475

Poprawienie tagowania tekstu ze znakiem &

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:12 Jan 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

0%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Poprawić obsługę tagowania tekstu w formacie plain, który zawiera znak &. Jest on traktowany jako &

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Target version changed from Release 2018.01.19 to Release 2018.02.02

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Target version changed from Release 2018.02.02 to Release TBD

Also available in: Atom PDF