Błąd #8467

Błąd przy zmianie typu kolumny w metadanych

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:NowyStart date:10 Jan 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

0%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Edytując metadane korpusu (Settings > Metadata) dostępna jest opcja zmiany typu kolumny. Przy zmianie typu kolumny z text na enum pojawił się następujący problem:

_doQuery: [Error message: Could not execute statement]
[Last executed query: ALTER TABLE reports_ext_kpwr CHANGE yyy yyy enum("sss","ddd","yyy")  NULL]
[Native code: 1265]
[Native message: Data truncated for column 'yyy' at row 1]
Scenariusz:
  1. Dodałem pole yyy o type text
  2. Chciałem zmienić typ dla pola yyy z text na enum z wartościami: sss, ddd, yyy. Pojawił się powyższy komunikat.

Przy zmianie typu kolumny należy przetestować, na ile jest możliwa automatyczna konwersja danych przez bazę danych, tj. text->enum, enum->text. Trzeba obłużyć komunikat błędu, aby pojawiał się na poziomie okna dialogowego, a nie pod nim.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Release TBD

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from Release TBD to Release 2018.02.16

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from Release 2018.02.16 to Release 2018.02.02

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from Release 2018.02.02 to Release TBD

Also available in: Atom PDF