Zadanie #8464

Custom relation sets

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:NowyStart date:09 Jan 2018
Priority:NiskiDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Estimated time:24.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Dodać stronę Custom relation sets w ustawieniach korpusu (Settings), przez którą właściciel lub manager korpusu będą mogli tworzyć nowe zbiory relacji. Zasada działania analogiczna do Custom annotation sets. Przy ustawianiu dopuszczalnych typów anotacji dla poszczególnych relacji należy wziąć pod uwagę prawa dostępu do poszczególnych zbiorów anotacji w kontekście danego użytkownika.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Release TBD

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Estimated time set to 24.00

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Priority changed from Normalny to Niski

Also available in: Atom PDF