Błąd #8462

Brak możliwości zmiany symbolicznej nazwy typu anotacji (Symbolic name)

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:09 Jan 2018
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

0%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Release 2018.01.19

Description

Problem występuje zarówno z poziomu panelu administracyjnego (Administrator > Annotations) jak i z poziomu Custom Annotation sets.

Opis przypadku powodującego błąd: wybieram Names, adjective i nam_adj. W formularzu edycji zmieniam nam_adj na nam_adj_new. Ramka pola edycji zmienia się na kolor czerwony. Wywołanie ajax zwraca:

{"error":true,"error_code":"ERROR_PERMISSIONS","error_msg":"No permission to perform this action"}

Edycja z konta administratora.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Description updated (diff)

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Estimated time set to 4.00

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF