Zadanie #8461

Filtrowanie anotacji

Added by Marcin Oleksy over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:09 Jan 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:6.00 hours
Target version:Release 2018.02.02

Description

Obecnie statystyki anotacji można filtrować po podkorpusach i statusie anotacji. Dobrą opcją byłoby filtrowanie po metadanych i wartościach poszczególnych flag.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Target version set to Release TBD

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Estimated time set to 4.00

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Tracker changed from Propozycja to Zadanie
 • Status changed from Nowy to Przypisany
 • Assignee set to Mikołaj Szewczyk
 • Target version changed from Release TBD to Release 2018.02.02
 • Estimated time changed from 4.00 to 6.00

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 50

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 50 to 20

#6 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 20 to 60

#7 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 60 to 90

#8 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 90 to 100

#9 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF