Zadanie #8459

Filtrowanie anotacji po użytkownikach w perspektywie Preview

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:09 Jan 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Release 2018.02.02

Description

Dodać filtr po użytkownikach (autorach) anotacji w perspektywie Preview. Można wyświetlać tylko tych użytkowników, którzy są autorami co najmniej jednej anotacji w dowolnym stage.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Target version set to Release TBD

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Estimated time set to 4.00

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk
  • Target version changed from Release TBD to Release 2018.02.02

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#5 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF