Zadanie #8458

Rozszerzenie modułu eksportu o definicję atrybutów

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:05 Feb 2018
Priority:NormalnyDue date:16 Feb 2018
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:6.00 hours
Target version:Release 2018.02.16

Description

W GUI do definicji eksportu należy dodać możliwość eksportu atrybutów dla anotacji. Definicja ekstraktora dla atrybutów jest opisana w zagadnieniu #8340

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Target version set to Release TBD

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Estimated time set to 8.00

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Assignee set to Mikołaj Szewczyk
 • Target version changed from Release TBD to Release 2018.02.16

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Status changed from Nowy to Przypisany

#5 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Estimated time changed from 8.00 to 6.00

#6 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Due date set to 16 Feb 2018
 • Start date changed from 09 Jan 2018 to 05 Feb 2018

#7 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

 • % Done changed from 0 to 60

#8 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

 • % Done changed from 60 to 100

#9 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#10 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF