Zadanie #8457

Pakiet #7543: Mechanizm eksportu z poziomu GUI

Grupowanie eksportów po parent_export_id

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:NowyStart date:09 Jan 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Eksporty utworzone z innego eksportu powinny być zgrupowane pod eksportem nadrzędnym. Lista eksportów podrzędnych domyślnie powinna być zwinięta. Rozwinięcie eksportów podrzędnych powinno być możliwe z poziomu eksportu nadrzędnego.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Release TBD
  • Estimated time set to 4.00
  • Parent task set to #7543

Also available in: Atom PDF