Zadanie #8455

Filtrowanie relacji po stage na stronie z listą relacji

Added by Marcin Oleksy over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:09 Jan 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Release 2018.01.19

Description

Na stronie ze statystykami relacji należy dodać filtr umożliwiający wyświetlenie relacji a trybie final (domyślnie) lub agreement. Dla wyboru agreement powinna być opcja wyboru, dla którego użytkownika. Na liście powinny być dostępny użytkownicy, którzy są autorami co najmniej jednej relacji w trybie agreement.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Subject changed from filtrowanie relacji to Filtrowanie relacji po stage na stronie z listą relacji
  • Description updated (diff)

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk
  • Target version set to 79

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from 79 to Release 2018.01.19
  • Estimated time set to 8.00

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 40

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 40 to 100

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF