Zadanie #8454

Pakiet #7543: Mechanizm eksportu z poziomu GUI

Dodanie opcji ponownego wykonania już zdefiniowanego dumpa w module Export

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:NowyStart date:09 Jan 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Dodanie przycisku Export again, który spowoduje wygenerowanie nowego dumpa dla istniejącej konfiguracji.

Techniczne powinien zosta utworzony nowy wpis w tabeli exports ze skopiowanymi polami description, selectors, extractors, indices. Dodatko należy zapamiętać identyfikator exportu, z którego został utworzony dany eksport. Będzie to wymagało dodania kolumny parent_export_id. W polu datetime_submit powinna być ustawiana data i godzina ponownego uruchomienia eksportu. Po wykonaniu ponownego eksportu strona powinna się automatycznie odświeżyć.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Release TBD
  • Estimated time set to 4.00
  • Parent task set to #7543

Also available in: Atom PDF