Zadanie #8453

Pakiet #7543: Mechanizm eksportu z poziomu GUI

Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość eksportowania anotacji wprowadzonych w trybie Agreement

Added by Marcin Oleksy almost 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:05 Feb 2018
Priority:NiskiDue date:16 Feb 2018
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Release 2018.02.16

Description

Po wprowadzeniu możliwości anotowania dokumentów w trybie Agreement nie został odpowiednio dostosowany moduł do eksportu danych. Aktualnie interfejs użytkownika daje możliwość eksportowania tylko tych anotacji, które zostały wprowadzone w trybie final. Nalezy to rozszerzyć o możliwość eksportowania anotacji wprowadzonych w trybie Agreement, najlepiej z opcją wybierania autorów anotacji

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Status changed from Nowy to Przypisany
 • Assignee set to Mikołaj Szewczyk
 • Priority changed from Normalny to Niski
 • Target version set to Release 2018.01.19

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Target version deleted (Release 2018.01.19)

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Target version set to Release 2018.02.16
 • Estimated time set to 4.00
 • Parent task set to #7543

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Due date set to 16 Feb 2018
 • Start date changed from 09 Jan 2018 to 05 Feb 2018

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

 • % Done changed from 0 to 90

#6 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 90 to 100

#7 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF