Propozycja #8411

Usuwanie anotacji

Added by Marcin Oleksy almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:NowyStart date:19 Dec 2017
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

0%

Category:-Estimated time:2.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Administrator powinien miec możliwość usuwania anotacji, które sa powiązane relacjami w trybie Agreement. W tym momecnie taka anotacja mogłaby być usunięta tylko przez właściciela danej relacji oznaczonej w trybie Agreement.
Przykładowo administrator nie może usunąć anotacji "końca" w dokumencie: http://www.nlp.pwr.wroc.pl/inforex/index.php?page=report&corpus=7&subpage=annotator&id=102056

History

#1 Updated by Marcin Oleksy almost 6 years ago

  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Tracker changed from Propozycja to Wsparcie
  • Assignee changed from Mikołaj Szewczyk to Michał Marcińczuk

Ustalić z Marcinem, gdzie ta opcja ma być dostępna.

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Release TBD
  • Estimated time set to 2.00

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Tracker changed from Wsparcie to Propozycja

Also available in: Atom PDF