Błąd #8410

brak akcji w perspektywie Agreement

Added by Marcin Oleksy almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:NowyStart date:15 Dec 2017
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Marcin Oleksy% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

W perspektywie Agreement (uzgadnianie anotacji) klilknięcie przycisku "Apply actions" skutkuje tylko przeładowaniem anotacji. Zaakceptowane anotacje nie zmieniają statusu na "final".

History

#1 Updated by Marcin Oleksy almost 6 years ago

  • Assignee set to Michał Marcińczuk

#2 Updated by Marcin Oleksy almost 6 years ago

  • Assignee changed from Michał Marcińczuk to Mikołaj Szewczyk

Problem dotyczy prawdopodobnie długich dokumentów (lub raczej wielu anotacji)

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Assignee changed from Mikołaj Szewczyk to Marcin Oleksy

Marcinie, zweryfikuj, czy ten problem jeszcze występuje. Jeżeli uda się go Tobie odtworzyć, to napisz, w jakim dokumencie i dla których anotacji ten problem wystąpi.

Also available in: Atom PDF