Błąd #8343

Ajax a_annotation_edit_delete

Added by Michał Marcińczuk about 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:20 Nov 2017
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

  1. Anotacje usuwane są po nazwie, a nie po identyfikatorze.
  2. Parametry SQL-a powinny być przekazywane jako tablica argumentów do db_execute.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF