Błąd #8342

Ajax a_annotation_edit_update

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:20 Nov 2017
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:2.00 hours
Target version:Release 2018.02.16

Description

  1. Aktualizacja danych anotacji jest robiona po nazwie anotacji, a nie po identyfikatorze anotacji.
  2. Parametry kwerendy SQL powinny być przekazane w tablicy jako parametr do db_execute, a nie poprzez konkatenację stringów.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Release 2018.02.16
  • % Done changed from 100 to 0

Problem nadal występuje. Kwerenda została poprawiona, ale identyfikator typu anotacji nie jest przesyłany. W kodzie jest:

$annotation_type_id = $_POST['annotation_type_id'];

natomiast w żądaniu idzie:

element_type:annotation_type
parent_id:79
element_id:xyz
name_str:xyz1
short:QAZ
desc_str:
visibility:Hidden
css:
set_id:37
shortlist:Hidden
ajax:annotation_edit_update

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Estimated time set to 2.00

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#5 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF