Błąd #8310

Brak uprawnień do dodania użytkownika do korpusu

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:10 Nov 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Zgłoszone przez użytkownika. Jako właściciel korpusu nie miał prawa do przypisania użytkownika do korpusu.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF