Zadanie #815

Zgłaszanie nierozpoznanych flag przy formacie zapisu danych

Added by Adam Radziszewski about 13 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:NowyStart date:22 Sep 2010
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Dominik Piasecki% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Tworzenie obiektów writer na podstawie nazwy i flagi: podanie nieznanej flagi (np. xces,splat) powinno być zgłaszane jako błąd.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski over 10 years ago

  • Assignee set to Dominik Piasecki
  • Priority changed from Normalny to Niski

Przy obiektach reader się wywala w podobnej sytuacji. Writery i readery są tworzone przez fabrykę obiektów (template magic z biblioteki Loki), create_cośtam_writer deleguje wywołanie do konstruktora odpowiedniego writera i ustawia też flagi. Nie pamiętam już czy to tworzy wywołania set_flags, czy może flagi przekazywane są w konstruktorze.
Zadanie nie jest priorytetowe, ale dobrze byłoby to rozwiązać.

Also available in: Atom PDF