Błąd #813

Obsługa disambów w konwerterze

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:21 Sep 2010
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Po dodaniu pola disamb do leksemu konwerter z tego nie korzysta. Dodać obsługę disambów. Częściowa jest tu: http://nlp.pwr.wroc.pl/trac/private/disaster/browser/trunk/disaster/structs/tagconv.py
Jeśli konwerter usuwa powtórzenia, to to też poprawić.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Rozwiązany

Konwerter obsługuje disamby prawidłowo, przynajmniej w dotychczas testowanych przypadkach

Also available in: Atom PDF