Błąd #8092

Błędna kolejność zagnieżdżeń anotacji i tokenów

Added by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:27 Sep 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

Anotacje zawierające pojedynczy token wyświetlane są wewnątrz tokenu przez co psuje się mechanizm automatycznego rozszerzenia granic anotacji do granicy tokenów

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF