Błąd #8084

Niewyświetlanie w perspektywie Agreement kilku anotacji jednego fragmentu

Added by Marcin Oleksy over 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:30 Aug 2017
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Jeśli anotator zdecydował, że jeden fragment tekstu należy do kilku kategorii i tak go oznaczył, to w perspektywie Agreement wyświetla się tylko jedna z tych kategorii. Aktualnie nie ma możliwości oceny kilku anotacji jednego fragmentu.
Przykład:
w dokumencie http://www.nlp.pwr.wroc.pl/inforex/index.php?page=report&corpus=30&subpage=agreement&id=120697
fragment: 207 216 zaciągnęła jest (prawdopodobnie) oznaczony przez jednego anotatora jako spatial_object3 i motion_indicator3. Wyświetla się tylko motion_indicator3

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF