Zadanie #8077

Statystyki niezalogowanych użytkowników

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:24 Aug 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Łączna liczba aktywności niezalogowanych użytkowników (user_id=NULL) z podziałem na lata, miesiące, korpusy i rodzaje aktywności.

Tutaj nie mam jeszcze ostatecznej wizji. Na początek można to zrobić tak, że strona będzie podzielona na następujące kolumny:
  1. Tabelka z latami --- liczba wszystkich aktywności dla danego roku oraz liczba unikalnych adresów IP
  2. Tabelka z miesiącami i pozycją cały rok --- statystyki jak dla poszczególnych lat.
  3. Tabelka z listą aktywności dla wskazanego roku/miesiąca --- data i czas aktywności, rodzaj aktywności, adres IP. Tabelka stronicowana, np. po 100 elementów.

Można się zastanowić gdzie i jak zaprezentować dane w postaci wykresów.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF