Zadanie #8076

Strona ze statystykami aktywności użytkowników

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:24 Aug 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Do panelu administratora należy dodać stronę z aktywnościami użytkowników systemu.

Strona powinna się składać z trzech elementów:
  1. Lista użytkowników, dla których została odnotowana aktywność. Lista powinna zawierać id, login, nazwę użytkownika, datę i czas ostatniej aktywności, liczbę aktywności z ostatnich 30 dniu oraz liczbę wszystkich aktywności. Powinna istnieć możliwość sortowania po dowolnej kolumnie oraz możliwość filtrowania listy.
  2. Zestawienie typów aktywności wybranego użytkownika. Lista dostępna po wcześniejszym wyborze użytkownika. Na liście powinna być widoczna nazwa aktywności, np. action/upload oraz liczba aktywności --- ostatnie 30 dni i cały okres.
  3. Chronologiczna lista aktywności. Lista dostępna po wcześniejszym wyborze użytkownika. Na liście powinny być dostępne informacje: data i czas, rodzaj aktywności, nazwa korpusu, id dokumentu, czas wykonywania czynności. Ze względu na dużą liczbę elementów lista powinna być stronicowana, np. po 100 pozycji.

Podobna strona powinna być dostępna w sekcji Settings korpusu, z tym, że aktywności powinny być przefiltrowane do tych dotyczących danego korpusu lub bez ustawionego id korpusu.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF