Zadanie #8064

Tasks -> New task: opcja wskazania dokumentów po wartości flagi

Added by Michał Marcińczuk about 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:31 Jul 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

W sekcji Documents powinna znaleźć się przewijalna lista z wybranymi dokumentami. Należy dodać dwie opcje dodawania dokumentów:
  1. Add all documents.
  2. Add documents by flag --- wybór flagi i statustu. Przy statusach powinna być wyświetlona informacja o liczbie dokumentów o danym statusie flagi.

Te zmiany będą wymagały zmiany argumentów przesyłanych przy uruchamianiu zadania. Powinna zostać przesłana lista dokumentów, które zostaną poddane przetwarzaniu.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk about 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF