Zadanie #8063

Reaktywacja zakładki Metadane w ustawieniach korpusu

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:31 Jul 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

  1. W kolumnie type powinien widzieć typ kolumny w tabeli z rozszerzonymi metadanymi korpusu.
  2. Opcja dodania nowej kolumny. Dla typu dodać ograniczoną listę: text i enum. Dla typu enum powinna istnieć możliwość wprowadzenia dopuszczalnych wartości.
  3. Dodanie pierwszej kolumny w Metadata tworzy tabelę reports_ext_ID, gdzie ID to identyfikator korpusu.
  4. Usuniecie ostatniej kolumny usuwa tabelę na dodatkowe metadane.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF