Zadanie #8062

Reorganizacja strony z użytkownikami przypisanymi do korpusu

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:31 Jul 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Strona będzie podzielona na dwie równe kolumny:
  • lewa kolumna --- listą użytkowników przypisanych do korpusu (id, screename, data ostatniej aktywności w korpusie, opcja usunięcia dostępu do korpusu wymagająca potwierdzenia).
  • prawa kolumna --- panel z komunikatem "Enter at least 3 characters to show matching users". Pole do wpisania tekstu. Po wpisaniu 3 znaków pojawi się lista użytkowników, których screen name, login lub adres mail będą pasowały do frazy. Opcja dodania użytkownika do korpusu.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF