Zadanie #8057

Zmiana mechanizmu do ustalania styli dla anotacji

Added by Michał Marcińczuk about 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:27 Jul 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Style dla anotacji są doklejanie do treści strony html jako klasy o nazwie takiej, jak nazwa symboliczna anotacji. Na początku, kiedy nazwa symboliczna była unikalna ten mechanizm wystarczył. Teraz, jak nazwy symboliczne mogą się powtarzać między schematami, powoduje to konflikty styli. Trzeba ten problem jakoś rozwiązać.

Proponowane rozwiązanie

Proponuję pozostawić nazwy symboliczne i dodać do anotacji klasę reprezentującą zbiór anotacji, np. "annotation_set_1". Wtedy anotacja będzie miała takie klasy

<span class='annotation_set_1 nam_pro ...'>...</span>

Style dla anotacji będą wtedy wyglądać tak:

span.annotation_set_1.nam_pro { color: red; }

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk about 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF