Zadanie #8055

Prawo edycji schematu anotacji dla innych użytkowników

Added by Michał Marcińczuk over 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:27 Jul 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Dodać możliwość edycji własnych schematów anotacji przez innych użytkowników. Właściciel schematu może przydzielić prawo innym użytkownikom do edycji schematu anotacji.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF