Zadanie #8051

Przycisk do tworzenia korpusu dla zalogowanego użytkownika

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:24 Jul 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Dodać na stronie startowej przycisk do tworzenia nowego korpusu dla każdego zalogowanego użytkownika. Teraz ta opcja jest dostępna dla użytkowników z prawem administratora.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF