Zadanie #8049

Możliwość wyboru zbiorów relacji dla poszczególnych korpusów

Added by Michał Marcińczuk over 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:24 Jul 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Dodać zakładkę w ustawieniach korpusu (Settings) do wyboru dostępnych zbiorów relacji. Obecnie wszystkie zbiory relacji są dostępne. Po dodaniu możliwości wyboru zbiorów relacji należy uaktualnić konfigurację widoków w Preview i Annotator uwzględniając listę wybranych zbiorów relacji. Teraz wyświetlane są wszystkie dostępne zbiory relacji, a docelowo powinny być dostępne tylko te wybranego dla danego korpusu.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF