Zadanie #8048

Opcja edycji, dodawania i usuwania zbiorów relacji

Added by Michał Marcińczuk about 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:24 Jul 2017
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Dodać opcję edycji, dodawania i usuwania zbiorów relacji na stronie Administration -> Relation sets.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk about 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF