Błąd #8047

Przypisując nową perspektywę do korpusu nie można ustawić sposobu dostępu (access)

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:24 Jul 2017
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Po dodaniu perspektywy do korpusu domyślnie poziom dostępu ustawiony jest na loggedin. Nie można zmienić poziomu dostępu na role lub public. Trzeba zamkną formularz i otworzyć go ponownie.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk almost 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF