Błąd #8035

Nowa anotacja dodana do schematu nie jest uwzględniana w widoku anotacji

Added by Michał Marcińczuk about 6 years ago.

Status:NowyStart date:05 Jul 2017
Priority:PilnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Also available in: Atom PDF