Błąd #8033

Brak możliwości tworzenia anotacji wewnątrz anotacji

Added by Michał Marcińczuk about 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:05 Jul 2017
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Próba dodania anotacji wewnątrz istniejącej anotacji wywołuje tryb edycji anotacji nadrzędnej.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 6 years ago

  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 6 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk about 6 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF